فعالیت‌های پژوهشی پزشک

فعالیت‌های پژوهشی پزشک

فعالیت های پژوهشی :

دستیار منتخب پژوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388

 

پایان نامه دوره عمومی :

جلالیان عزت الله ، بلوچ فریبا ، اثناعشري  احسان  :" مقایسه تغیرات  ابعادی دو ماده قالبگیری سیلیکون تراکمی  Rapid  و گلچای "

 

پایان نامه دوره تخصصی:

خلیلک زهره ، وطن پور مهدی، اثناعشری احسان " مقایسه 3 ماده MTA  ، CEM  و Geristore  از نظر چسبندگی سلول های فیبروبلاست لثه ای "

 

سخنرانيهاي ارايه شده در كنگره هاي داخلي :

 •     اثناعشري  احسان " اندودانتيكس در سالمندان " دومين سمینار ملاحظات  دندانپزشكي در بيماران خاص و سیستمیک. اسفند ماه  1387
 •     اثناعشري . احسان   ، بکیانیان وزیری پژمان "روشهای ارزیابی استریلیزاسیون " اولین همایش ملی کنترل عفونت در دندانپزشکی " فروردین ماه 1388
 •     اثناعشري  احسان ، بکیانیان وزیری پژمان ، پزشکفر آرزو : " تدابیر اندوداتیکس به دنبال شکستگی تاج ناشی از ضربه " : پنجمین کنگره دندانپزشکی نیرو های مسلح : مهر ماه 1388
 •     اثناعشري  احسان : " تدابیر اندودانتیکس در دندان های تروماتیزه نکروزه " : چهارمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران : دی ماه 1388
 •     اثناعشري . احسان ، وطن پور مهدی ، مشاری امیر عباس : " میزان توافق تشخیص رادیو گرافیک تعیین تعداد کانال های دندان مولر اول ماگزیلا توسط اندو دانتیست ها و رادیولوژیست ها " : پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1389
 •     اثناعشری احسان ، خلیلک زهره : "مقایسه درمان پوشش مستقیم پالپ با دو ماده کلسیم هیدروکساید و MTA  " دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ، آبان ماه 1389
 •     اثناعشري احسان ، خلیلک زهره ، وطن پور مهدی :" نقش guided tissue regeneration  در اندو دانتیکس ":پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران : دی ماه 1389
 •     اثناعشري احسان ، خلیلک زهره ، وطن پور مهدی : " مقایسه 3 ماده MTA  ، CEM  و Geristore  از نظر چسبندگی سلول های فیبروبلاست لثه ای ": پنجاه ویکمین  کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1390
 •     اثناعشري احسان  :  برگزاری clinical table  با عنوان " تکنولوژی نوین در اندودانتیکس " در ": پنجاه ویکمین  کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1390
 •     اثناعشری احسان :" اصول استفاده از شستشو دهنده ها در درمان های اندودانتیکس " دومین همایش دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ماه 1391
 •     اثناعشری احسان:" عوامل موثر بر موفقیت طولانی مدت درمان های اندودانتیکس" هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی تهران بهمن ماه 1391
 •     اثناعشری احسان :   پنجاه وچهارمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1393 " اندودانتیکس بدون درد
 •     اثناعشری احسان   کنگر لو علی ، بلورچی ،ایمان، زندی  بابک ، دیانت امید ، کاظم مجید : پنجاه وچهارمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1393 کارگاه آموزشی سیستم های روتاری
 •     اثناعشری احسان :   پنجاه وپنجمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1394 " منترل عفونت و ایزولاسیون در اندودانتیکس"

 

پوستر هاي ارايه شده در كنگره هاي داخلي :

 •     اثناعشري . احسان ، بکیانیان وزیری پژمان "بررسی میزان گلوکز ،IgA  ترشحی و جریان بزاق در افراد مبتلا به دیابت و مقایسه آن با افراد سالم " چهل ونهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت 1388
 •     دادرسانفر بهاره ، دلورانی عباس ، مالک اروند ، اثناعشری احسان ، پوراسد الله مهسا : " بررسی تاثیر فعال سازی چند ماده شستشو دهنده توسط اولتراسونیک بر حذف لایه اسمیر از دیواره های کانال ریشه " : دوازدهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران : مرداد ماه 1388
 •     اثناعشري . احسان ، پزشکفر آرزو ، بکیانیان وزیری پژمان : " روش های نوین تشخیصی بررسی وایتالیتی پالپ" : : چهارمین همایش کشوری انجمن بیماری های دهان ایران  : دی ماه 1388
 •     اثناعشري . احسان  ، دلورانی عباس ، فلاح دوست ارژنگ :" درمان ریشه پرمولر اول ماگزیلا و پرمولر دوم ماندیبل با 3 کانال مجزا از یکدیگر " : پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1389
 •     نعمت  الهیان زهرا ، عظیمی شهرام ، اثناعشری احسان ، جوادی شادی :"مقایسه سمیت سلولی و تطابق زیستی مواد پالپ کپ مستقیم و غیر مستقیم " دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ، آبان ماه 1389
 •     روغنی زاد نسرین ، وطن پور مهدی ،اثناعشري . احسان :  " مقایسه سیل دو ماده MTA  و  و  Geristore  به عنوان ماده پرکننده انتهای ریشه در دو نوع روش تهیه حفره " چهار دهمین کنگره انجمن اندودانتیست های ایران و شانزدهمین نشست علمی کنفدراسیون اندودانتیست های آسیا اقیانوسیه : اردیبهشت 1390