پوسترهای ارائه شده در کنگره‌های داخلی

پوسترهای ارائه شده در کنگره‌های داخلی

  1. اثناعشری . احسان ، بکیانیان وزیری پژمان "بررسی میزان گلوکز ،IgA  ترشحی و جریان بزاق در افراد مبتلا به دیابت و مقایسه آن با افراد سالم " چهل ونهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران ، اردیبهشت 1388
  2. دادرسانفر بهاره ، دلورانی عباس ، مالک اروند ، اثناعشری احسان ، پوراسد الله مهسا : " بررسی تاثیر فعال سازی چند ماده شستشو دهنده توسط اولتراسونیک بر حذف لایه اسمیر از دیواره های کانال ریشه " : دوازدهمین همایش بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران : مرداد ماه 1388
  3. اثناعشری . احسان ، پزشکفر آرزو ، بکیانیان وزیری پژمان : " روش های نوین تشخیصی بررسی وایتالیتی پالپ" : : چهارمین همایش کشوری انجمن بیماری های دهان ایران  : دی ماه 1388
  4. اثناعشری . احسان  ، دلورانی عباس ، فلاح دوست ارژنگ :" درمان ریشه پرمولر اول ماگزیلا و پرمولر دوم ماندیبل با 3 کانال مجزا از یکدیگر " : پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1389
  5. نعمت  الهیان زهرا ، عظیمی شهرام ، اثناعشری احسان ، جوادی شادی :"مقایسه سمیت سلولی و تطابق زیستی مواد پالپ کپ مستقیم و غیر مستقیم " دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ، آبان ماه 1389
  6. روغنی زاد نسرین ، وطن پور مهدی ،اثناعشری . احسان :  " مقایسه سیل دو ماده MTA  و  و  Geristore  به عنوان ماده پرکننده انتهای ریشه در دو نوع روش تهیه حفره " چهار دهمین کنگره انجمن اندودانتیست های ایران و شانزدهمین نشست علمی کنفدراسیون اندودانتیست های آسیا اقیانوسیه : اردیبهشت