درباره پزشک

 

 

تصاویر مطب

دانلود مقاله

جهت دانلود مقاله   

کلیک کنید./subsites/drehsanesnaashari.ir/uploads/12.zip

 

دکتر احسان اثناعشری

دکتر احسان اثناعشری

متولد 1358

فارغ التحصیل دندانپزشکی  عمومی سال 1382

فارع التحصیل دوره تخصصی اندودانتیکس سال 1390

دارای بورد تخصصی رشته اندودانتیکس سال 1390

استادیار بخش اندودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از 1390 تا کنون

استاد درس اندودانتیکس در موسسه دندانپزشکی پارسه از 1389 تا کنون

مدرس دوره های اندودانتیکس در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1391 تا کنون

مدرس دوره های اندودانتیکس در بنیاد ملی کاوش  از 1394

مدرس دوره های اندودانتیکس در در انجمن دندانپزشکان عمومی از سال 1391 تا کنون

لینک ها

 

اخرین مطالب دکتر احسان اثناعشری (مشاهده مقالات)